تبلیغات
برق - پروژه کارآموزی پست 20 kv
 
برق
♥♥๑۩۞۩๑ در کوتاه ترین زمان به روز ترین اخبار تکنولوژی برق و الکترونیک را دریافت کنید๑۩۞۩๑♥♥
 
 
یکشنبه 1 دی 1392 :: نویسنده : amir .
 • پروژه کارآموزی پست 20 kv

پست 20 کیلو ولتی که برای استاندارد اجرایی در مواقع بروز خطا در سیستم مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: پست 20 کیلو ولت خازن گذاری شده پست 20 کیلو ولتی که برای استاندارد اجرایی های کوتاه مدت در سیستم بکار می روند و در هنگام کار نرمال سیستم ، یک جریان پیوسته ای از این ترانسفورماتورها عبور می کند. پست 20 کیلو ولت زمین کننده نوتر سیستم پست 20 کیلو ولت تکفازی هستند که در سیستم های ، ما بین نوتر سیستم و زمین متصل گردیده و جهت استاندارد اجرایی فاز به زمین در مواقع بروز خطا بکار می روند. پست 20 کیلو ولت زمین کننده ، عموما جریان پیوسته ای نداشته و یا اینکه بطور پیوسته فقط جریان کوچکی را تحمل می نمایند. انواع ترانسفورماتورها بسته به نوع کاربرد، پست 20 کیلو ولت دیگری برای منظورهای متفاوت ، می توانند در این بخش تحت پوشش قرار گیرند. این ترانسفورماتورها عبارتند از: - پست 20 کیلو ولت مقسم بار برای بالانس کردن جریان در مدارهای موازی - پست 20 کیلو ولت استارتر، که در موتورهای a.c. بصورت سری و جهت استاندارد اجرایی راه اندازی موتور به کار برده می شوند. ترانسفورماتور یكی از نیازهای بسیار مهم سیستم‌های انتقال بسیار بزرگ می‌باشد .این بدان علت است كه ترانسفورماتور همچون وسیله‌ای برای انتقال قدرت برق به مقادیر واقعی ولتاژ در هر یك از مراحل چندگانه‌ی انتقال و توزیع عمل می‌كند .از مرحله‌ی تولید در منبع تا ولتاژی كه احتیاجات مصرف كننده‌را برآورده می‌كند ،ترانسفورماتورهای متعددی در ایستگاه‌های قدرت و شبكه‌های توزیع برق مورد استفاده قرار می‌گیرند این مجموعه ترانسفورماتورهای متفاوت را می‌توان به دسته‌های گوناگونی تقسیم نمود كه هر یك هدف خاصی را برآورده می‌سازد .این پروژه‌ی پایان نامه به بررسی ترانسفورماتورهای برق قدرت و شرایط خطای مربوط به آن‌ها می‌پردازد

 .http://www.gselectronic.ir/download/ax/edame.gif

فهرست:

   
  1- مقدمه
  1-1-معرفی
  1-1-1- پست 20 کیلو ولت خازن گذاری شده
  1-1-2- پست 20 کیلو ولت  زمین کننده نوتر سیستم
  1-1-3- انواع ترانسفورماتورها
  1-2-      اهداف
  1-3- تعاریف
  1-3- 1- عنصر پست 20 کیلو ولتی
  1-3-2- واحد پست 20 کیلو ولتی
  1- 3-3- بانک پست 20 کیلو ولتی
  1-3-4-  تجهیزات پست 20 کیلو ولت
  1-3-5- وسیله تخلیه پست 20 کیلو ولت
  1-3-6- ترمینالهای خط
  1-3-7- ولتاژ نامی Un
  1-3-8- سطح عایقی U1
  1-3-9- خروجی نامی
  1-3-10- جریان نامی
  1-3-11- تلفات پست 20 کیلو ولت
  1-3-12- تانژانت زاویه تلفات (tan )
  1-3-13- حداکثر ولتاژ سیستم Um
  1-3-14- دمای هوای محیط
  1-3-15- دمای هوای خنک کننده
  1-3-16- دمای افزایش یافته ناشی از محفظه پست 20 کیلو ولت
  1-3-17- دمای استاندارد آزمایش
  1-4- طراحی و ساخت
  1-5- توان واحد پست 20 کیلو ولتی
  1-6-  اضافه بار قابل قبول
  1-6-1- حداکثر ولتاژ قابل قبول :
  1-6-2- حداکثر جریان قابل قبول :
  1-7- پلاک شناسایی پست 20 کیلو ولت
  1-8- مشخصات کلی پست 20 کیلو ولت
  1-9- تعاریف
  1-9-1- جریان نامی دائمی
  آزمایشات معمول(Routine tets)
  1-10- اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچ
  1-10-1 کلیات
  1-10-2- پست 20 کیلو ولت  نوع خشک
  1-10-3- پست 20 کیلو ولت  نوع روغنی
  1-11- کنترانسها
  2- مقدمه
  2-1- معرفی
  2-1-1 طراحی
  2-2 تعاریف
  2-2- 1جریان دائم نامی IN
  2-2-2 جریان هجومی نامی
  2-2-3 اندوکتانس نامی
  2-2- 4فاکتور Q
  2-3-2 جریان هجومی نامی
  -24- سطح عایقی
  5-2- افزایش دما
  6-2- پلاک شناسایی
  2-6-1 اطلاعاتی که باید  هر ترانسفورماتور داده شود.
  7-2- آزمایشها
  2-7-1 آزمایشهای معمول
  2-7-2 اندازه گیری مقاومت سیم پیچ
  2-3-7 اندازه گیری اندوکتانس
  2-7-4- آزمایش تحمل منبع ولتاژ مجزا
  2-7-5- آزمایش تحمل اضافه ولتاژ القایی
  8-2- تلرانسلها
  1-3- مقدمه
  3-1-1 معرفی
  3-2- طراحی
  3-3- تعاریف
  3-3- 1جریان نامی  با فرکانس سیستم IN
  3-3-2 ولتاژ  نامی با فرکانس سیستم
  3-3-3 جریان نامی با فرکانس تنظیم IA
  3-3-4 ولتاژ نامی  با فرکانس  تنظیم UA
  3-3-5  فرکانس تنظیم نامی fA
  3-3-6  اندوکتانس نامی LA
  3-3-7     فاکتور Q نامی QA
  3-3-8  جریان  کوتاه مدت نامی IKN 
  3-4 مقادیر نامی
  3-4-1 مقادیر ولتاژ و جریان نامی
  3-4-2 جریان کوتاه مدت نامی
  3-4-3 فاکتور Q نامی
  3-4-4 ضعیف ولتاژ و جریان
  3-4-5 سطح عایقی
  3-5 پلاک شناسایی
  3-5-1 اطلاعاتی که باید برای هر ترانسفورماتور داده  شود.
  3-6- آزمایشها
  3-6-1 اطلاعات کلی در مورد آزمایشهای انجام شده ، نمونه و خاص در بخشهای بعدی آمده است.
  3-6-2  اندازه گیری اندوکتانس
  3-6-3 آزمایش تحمل اضافه ولتاژ القایی
  3-6-4  اندازه گیری فاکتور Q
  3-6-5  اندازه گیری تلفات
  3-6-7  تعیین نحوه افزایش دما
  3-7- تلرانس
  4-1 مقدمه
  4-2  طراحی
  4-3- تعاریف
  4-3-1 سیم پیچ اصلی
  4-3-2  ولتاژ نامی
  4-3-3  جریان زمین نامی
  4-4- مقادیر نامی
  4-4-1  ولتاژ نامی سیم پیچ اصلی
  4-4-2  جریان زمین نامی
  4-4-3 امپدانس توالی صفر نامی
  4-5- سطح عایقی
  4-6-پلاک شناسایی
  4-7- نوع ترانسفورمر یا ترانسفورماتور
  4-8-      آزمایشها
  4-8-1 آزمایشهای نمونه
  4-8-2 آزمایشهای خاص
  4-9- اندازه گیری امپدانس توالی صفر
  4-10-افزایش درجه حرارت در جریان زمین نامی
  4-11-    تعیین توانایی تحمل جریان کوتاه مدت
  4-12-    تلرانسها
  4-13-    آزمایشات پست 20 کیلو ولت
  4-13-1- کلیات آزمایشهای پست 20 کیلو ولت به دو نوع زیر می باشند :
  4-14-    جزئیات آزمایشات
  4-15- تلفات پست 20 کیلو ولت
  4-15-1- آزمایش معلول :
  4-15-2- آزمایش نمونه :
  4-16- آزمایش پایداری حرارتی (آزمایش نمونه)
  4-17- آزمایشات ولتاژ
  4-17-1- برای واحدهای پست 20 کیلو ولتی
  4-17-3- برای بانکهای پست 20 کیلو ولتی
  4-18- آزمایش یونیزاسیون پست 20 کیلو ولت (آزمایش نمونه)
  4-19- سطوح عایقی و ولتاژهای تست بین ترمینال پست 20 کیلو ولت و زمین.
  5-1- مقدمه
  5-1-1معرفی
  5-2- تعاریف
  5-2-1 ولتاژ نامی
  5-2-2 جریان نامی
  5-2-3 محدوده تنظیم
  5-2-4 سیم پیچ کمکی
  5-2-5 سیم پیچ ثانویه
  5-2-6 ولتاژ نامی
  5-2-7 جریان نامی
  5-3-      محدوده تنظیم
  5-4       افزایش درجه حرارت سیم پیچ
  5-5- سطح عایقی
  5-6- پلاک شناسایی
  5-7-آزمایشها
  5-7-1 آزمایشهای نمونه
  5-7-2 آزمایش های خاص
  5-9       اندازه گیری ولتاژ بی باری
  5-10     آزمایش افزایش درجه حرارت
  5-11     آزمایشهای دی الکتریک
  5-13 برای عایق غیریکنواخت
  5-14-    تلرانسها
  6-1 مقدمه
  6-1-1 معرفی
  6-2- حالات مطالعه شده‌ی ترانسفورماتور و نتایج تشخیصی سیستم
  6-3 ایجاد سیستم
  6-3-1 انتخاب روش‌های گوناگون تفسیر خطای پست
  6-3-2داده‌های تحلیل گاز محلول در روغن(خطای پست  )برای كاربر
  6-3-3تست برای شرایط خطا دار ترانسفورماتور
  6-3-4تشخیص خطاهای ترانسفورماتور
  6-3-5روش نسبیت چهارگانه‌ی راجر

image

حجم: 1.26 MB
رمز: www.power2.ir
تعداد صفحات: 120

نوع فایل:pdf

نوع مطلب : پروژه های کار اموزی، 
برچسب ها : پروژه کارآموزی پست 20 kv،
لینک های مرتبط :


جمعه 16 آذر 1397 03:23 ب.ظ

Kudos, Very good stuff!
cialis pas cher paris cialis soft tabs for sale cialis prezzo al pubblico cialis daily new zealand cialis tadalafil can i take cialis and ecstasy cialis sicuro in linea cialis 5 mg schweiz cialis kamagra levitra comprar cialis navarr
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:47 ق.ظ

Very good content, Appreciate it.
cialis kaufen wo preis cialis 20mg schweiz compare prices cialis uk cialis billig generic low dose cialis canada discount drugs cialis generic cialis tadalafil cialis et insomni look here cialis order on line cialis for sale
سه شنبه 13 آذر 1397 09:08 ب.ظ

Cheers! I like it.
cialis name brand cheap comprar cialis 10 espa241a prices on cialis 10 mg where cheapest cialis cialis name brand cheap cialis daily dose generic cialis 20 mg viagra vs cialis price cialis best online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 10:32 ب.ظ

Effectively spoken without a doubt. .
il cialis quanto costa generic cialis review uk cialis 100mg suppliers cialis prices in england rezeptfrei cialis apotheke acheter cialis meilleur pri cialis 20 mg effectiveness only here cialis pills comprar cialis navarr cialis daily new zealand
یکشنبه 11 آذر 1397 09:59 ب.ظ

Incredible a good deal of excellent material!
generic cialis 20mg tablets cialis 20mg import cialis generic cialis in vietnam cialis side effects dangers cialis 5 effetti collaterali cialis tadalafil pastillas cialis y alcoho cialis free trial walgreens price for cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 09:08 ق.ظ

Cheers. Plenty of content.

acquistare cialis internet purchasing cialis on the internet cialis generika pastillas cialis y alcoho cialis online napol cialis therapie cialis pills boards click here take cialis usa cialis online cialis mit grapefruitsaft
شنبه 10 آذر 1397 10:10 ب.ظ

Thanks, Helpful stuff.
cialis generico en mexico cialis arginine interactio tadalafil 5mg safe dosage for cialis only best offers 100mg cialis does cialis cause gout canadian cialis we recommend cheapest cialis generic for cialis cialis 5 mg para diabeticos
شنبه 10 آذر 1397 08:54 ق.ظ

Thanks! I value this!
canadian drugs generic cialis wow look it cialis mexico how does cialis work cialis super acti cipla cialis online generic cialis 20mg tablets generic cialis pro generic cialis tadalafil free cialis cialis pas cher paris
جمعه 9 آذر 1397 09:39 ب.ظ

Lovely stuff. With thanks.
click here take cialis cialis tablets for sale dose size of cialis buy generic cialis cialis 5 mg cialis 5 mg schweiz cialis herbs canadian drugs generic cialis how does cialis work safe site to buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 09:44 ق.ظ

With thanks. An abundance of write ups!

cialis 50 mg soft tab 200 cialis coupon cialis prezzo in linea basso cialis generic side effects of cialis cialis generico online cialis online deutschland cialis daily dose generic buy cheap cialis in uk il cialis quanto costa
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:14 ق.ظ

Cheers, I appreciate this!
cialis canada on line usa cialis online generic cialis pro cialis australian price precios cialis peru price cialis wal mart pharmacy cialis 20 mg effectiveness 5 mg cialis pharmacie en ligne best generic drugs cialis cialis tadalafil online
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:34 ب.ظ

You've made your point!
generic cialis review uk cialis generika buy cheap cialis in uk overnight cialis tadalafil warnings for cialis cialis tadalafil online female cialis no prescription where to buy cialis in ontario cialis free trial cialis generico in farmacia
دوشنبه 9 مهر 1397 04:20 ب.ظ

Superb info. Kudos!
we choice cialis pfizer india canadian discount cialis generic cialis levitra click here to buy cialis cialis daily cialis 20 mg cost costo in farmacia cialis cialis pas cher paris dose size of cialis generic cialis pill online
یکشنبه 1 مهر 1397 02:38 ب.ظ

Incredible lots of wonderful info!
buy viagrow pro canada online pharmacies legitimate canadian pharmaceuticals stocks prescriptions from canada without online pharmacies legitimate pharmacy canada best canadian pharmacies shipping to usa online pharmacy canadian mail order pharmacies buy viagra 25mg
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:12 ق.ظ

Regards, I like it.
discount cialis cialis canada achat cialis en suisse generic for cialis generic cialis with dapoxetine cialis dosage the best choice cialis woman cialis pas cher paris cialis 5 mg para diabeticos cialis baratos compran uk
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:14 ب.ظ

With thanks. Helpful information!
calis does cialis cause gout cialis for sale south africa cialis 30 day sample overnight cialis tadalafil buy cialis sample pack costo in farmacia cialis cialis online napol cialis prices in england tarif cialis france
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:22 ب.ظ

Excellent tips. Thanks!
tadalafil generic if a woman takes a mans cialis cialis alternative preis cialis 20mg schweiz cialis 10mg prix pharmaci generic cialis review uk cialis generique 5 mg cialis prices enter site very cheap cialis cialis professional yohimbe
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:07 ق.ظ

You said it adequately!
cialis australia org cialis rezeptfrei sterreich cipla cialis online miglior cialis generico best generic drugs cialis free cialis 5 mg cialis coupon printable buy cialis sample pack cialis en 24 hora cialis y deporte
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:04 ب.ظ

This is nicely expressed. !
cialis generico lilly cialis generika il cialis quanto costa cialis generic tadalafil buy cialis ahumada cialis 30 day trial coupon cialis en mexico precio cialis soft tabs for sale cialis online holland low cost cialis 20mg
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:49 ب.ظ

You have made the point.
cialis patent expiration we recommend cialis info cialis patent expiration cialis savings card cialis efficacit cialis pills in singapore estudios de cialis genricos cialis 5mg cialis lowest price tadalafil 20mg
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 02:37 ق.ظ

Cheers, Lots of material.

generic viagra order how buy viagra viagra online prescription cheap generic viagra online how to safely buy viagra online buy viagra super active online how to get viagra with prescription purchase viagra online uk buy viagra overnight shipping buy canada viagra
یکشنبه 19 فروردین 1397 02:02 ق.ظ

You suggested that very well!
cialis generika usa cialis online cialis tadalafil generic cialis at the pharmacy venta cialis en espaa cialis generico online cialis professional yohimbe bulk cialis click now cialis from canada cialis 5mg
جمعه 3 فروردین 1397 05:18 ق.ظ

Fantastic advice. Thank you.
cialis pills price cialis best estudios de cialis genricos price cialis per pill free cialis cialis australian price warnings for cialis we recommend cialis info ou trouver cialis sur le net buy cialis online cheapest
جمعه 3 آذر 1396 04:44 ب.ظ
دوستان، پاراگراف دلخواه و استدلال های خوب
در این محل اظهار نظر کردم، من در واقع از این کار لذت می برم.
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:51 ب.ظ
I'm really enjoying the design and layout
of your blog. It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to
come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
Fantastic work!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:23 ق.ظ
Keep on writing, great job!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


این وبلاگ توسط یکی از اقا گل های ازادی فلسطین در مقطع تحصیلی دوم برق سال 92-91 نوشته و برای شما دوستان عزیز گذاشته شده است.
(دوم برق هنرستان نمونه دولتی آزادی فلسطین)

مدیر وبلاگ : amir .
نویسندگان
نظرسنجی
سطح مطالب این وبلاگ چه جوری بود؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
تحلیل آمار سایت و وبلاگ