تبلیغات
برق - پروژه کارآموزی پست 20 kv
 
برق
♥♥๑۩۞۩๑ در کوتاه ترین زمان به روز ترین اخبار تکنولوژی برق و الکترونیک را دریافت کنید๑۩۞۩๑♥♥
 
 
یکشنبه 1 دی 1392 :: نویسنده : amir .
 • پروژه کارآموزی پست 20 kv

پست 20 کیلو ولتی که برای استاندارد اجرایی در مواقع بروز خطا در سیستم مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: پست 20 کیلو ولت خازن گذاری شده پست 20 کیلو ولتی که برای استاندارد اجرایی های کوتاه مدت در سیستم بکار می روند و در هنگام کار نرمال سیستم ، یک جریان پیوسته ای از این ترانسفورماتورها عبور می کند. پست 20 کیلو ولت زمین کننده نوتر سیستم پست 20 کیلو ولت تکفازی هستند که در سیستم های ، ما بین نوتر سیستم و زمین متصل گردیده و جهت استاندارد اجرایی فاز به زمین در مواقع بروز خطا بکار می روند. پست 20 کیلو ولت زمین کننده ، عموما جریان پیوسته ای نداشته و یا اینکه بطور پیوسته فقط جریان کوچکی را تحمل می نمایند. انواع ترانسفورماتورها بسته به نوع کاربرد، پست 20 کیلو ولت دیگری برای منظورهای متفاوت ، می توانند در این بخش تحت پوشش قرار گیرند. این ترانسفورماتورها عبارتند از: - پست 20 کیلو ولت مقسم بار برای بالانس کردن جریان در مدارهای موازی - پست 20 کیلو ولت استارتر، که در موتورهای a.c. بصورت سری و جهت استاندارد اجرایی راه اندازی موتور به کار برده می شوند. ترانسفورماتور یكی از نیازهای بسیار مهم سیستم‌های انتقال بسیار بزرگ می‌باشد .این بدان علت است كه ترانسفورماتور همچون وسیله‌ای برای انتقال قدرت برق به مقادیر واقعی ولتاژ در هر یك از مراحل چندگانه‌ی انتقال و توزیع عمل می‌كند .از مرحله‌ی تولید در منبع تا ولتاژی كه احتیاجات مصرف كننده‌را برآورده می‌كند ،ترانسفورماتورهای متعددی در ایستگاه‌های قدرت و شبكه‌های توزیع برق مورد استفاده قرار می‌گیرند این مجموعه ترانسفورماتورهای متفاوت را می‌توان به دسته‌های گوناگونی تقسیم نمود كه هر یك هدف خاصی را برآورده می‌سازد .این پروژه‌ی پایان نامه به بررسی ترانسفورماتورهای برق قدرت و شرایط خطای مربوط به آن‌ها می‌پردازد

 .http://www.gselectronic.ir/download/ax/edame.gif

فهرست:

   
  1- مقدمه
  1-1-معرفی
  1-1-1- پست 20 کیلو ولت خازن گذاری شده
  1-1-2- پست 20 کیلو ولت  زمین کننده نوتر سیستم
  1-1-3- انواع ترانسفورماتورها
  1-2-      اهداف
  1-3- تعاریف
  1-3- 1- عنصر پست 20 کیلو ولتی
  1-3-2- واحد پست 20 کیلو ولتی
  1- 3-3- بانک پست 20 کیلو ولتی
  1-3-4-  تجهیزات پست 20 کیلو ولت
  1-3-5- وسیله تخلیه پست 20 کیلو ولت
  1-3-6- ترمینالهای خط
  1-3-7- ولتاژ نامی Un
  1-3-8- سطح عایقی U1
  1-3-9- خروجی نامی
  1-3-10- جریان نامی
  1-3-11- تلفات پست 20 کیلو ولت
  1-3-12- تانژانت زاویه تلفات (tan )
  1-3-13- حداکثر ولتاژ سیستم Um
  1-3-14- دمای هوای محیط
  1-3-15- دمای هوای خنک کننده
  1-3-16- دمای افزایش یافته ناشی از محفظه پست 20 کیلو ولت
  1-3-17- دمای استاندارد آزمایش
  1-4- طراحی و ساخت
  1-5- توان واحد پست 20 کیلو ولتی
  1-6-  اضافه بار قابل قبول
  1-6-1- حداکثر ولتاژ قابل قبول :
  1-6-2- حداکثر جریان قابل قبول :
  1-7- پلاک شناسایی پست 20 کیلو ولت
  1-8- مشخصات کلی پست 20 کیلو ولت
  1-9- تعاریف
  1-9-1- جریان نامی دائمی
  آزمایشات معمول(Routine tets)
  1-10- اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچ
  1-10-1 کلیات
  1-10-2- پست 20 کیلو ولت  نوع خشک
  1-10-3- پست 20 کیلو ولت  نوع روغنی
  1-11- کنترانسها
  2- مقدمه
  2-1- معرفی
  2-1-1 طراحی
  2-2 تعاریف
  2-2- 1جریان دائم نامی IN
  2-2-2 جریان هجومی نامی
  2-2-3 اندوکتانس نامی
  2-2- 4فاکتور Q
  2-3-2 جریان هجومی نامی
  -24- سطح عایقی
  5-2- افزایش دما
  6-2- پلاک شناسایی
  2-6-1 اطلاعاتی که باید  هر ترانسفورماتور داده شود.
  7-2- آزمایشها
  2-7-1 آزمایشهای معمول
  2-7-2 اندازه گیری مقاومت سیم پیچ
  2-3-7 اندازه گیری اندوکتانس
  2-7-4- آزمایش تحمل منبع ولتاژ مجزا
  2-7-5- آزمایش تحمل اضافه ولتاژ القایی
  8-2- تلرانسلها
  1-3- مقدمه
  3-1-1 معرفی
  3-2- طراحی
  3-3- تعاریف
  3-3- 1جریان نامی  با فرکانس سیستم IN
  3-3-2 ولتاژ  نامی با فرکانس سیستم
  3-3-3 جریان نامی با فرکانس تنظیم IA
  3-3-4 ولتاژ نامی  با فرکانس  تنظیم UA
  3-3-5  فرکانس تنظیم نامی fA
  3-3-6  اندوکتانس نامی LA
  3-3-7     فاکتور Q نامی QA
  3-3-8  جریان  کوتاه مدت نامی IKN 
  3-4 مقادیر نامی
  3-4-1 مقادیر ولتاژ و جریان نامی
  3-4-2 جریان کوتاه مدت نامی
  3-4-3 فاکتور Q نامی
  3-4-4 ضعیف ولتاژ و جریان
  3-4-5 سطح عایقی
  3-5 پلاک شناسایی
  3-5-1 اطلاعاتی که باید برای هر ترانسفورماتور داده  شود.
  3-6- آزمایشها
  3-6-1 اطلاعات کلی در مورد آزمایشهای انجام شده ، نمونه و خاص در بخشهای بعدی آمده است.
  3-6-2  اندازه گیری اندوکتانس
  3-6-3 آزمایش تحمل اضافه ولتاژ القایی
  3-6-4  اندازه گیری فاکتور Q
  3-6-5  اندازه گیری تلفات
  3-6-7  تعیین نحوه افزایش دما
  3-7- تلرانس
  4-1 مقدمه
  4-2  طراحی
  4-3- تعاریف
  4-3-1 سیم پیچ اصلی
  4-3-2  ولتاژ نامی
  4-3-3  جریان زمین نامی
  4-4- مقادیر نامی
  4-4-1  ولتاژ نامی سیم پیچ اصلی
  4-4-2  جریان زمین نامی
  4-4-3 امپدانس توالی صفر نامی
  4-5- سطح عایقی
  4-6-پلاک شناسایی
  4-7- نوع ترانسفورمر یا ترانسفورماتور
  4-8-      آزمایشها
  4-8-1 آزمایشهای نمونه
  4-8-2 آزمایشهای خاص
  4-9- اندازه گیری امپدانس توالی صفر
  4-10-افزایش درجه حرارت در جریان زمین نامی
  4-11-    تعیین توانایی تحمل جریان کوتاه مدت
  4-12-    تلرانسها
  4-13-    آزمایشات پست 20 کیلو ولت
  4-13-1- کلیات آزمایشهای پست 20 کیلو ولت به دو نوع زیر می باشند :
  4-14-    جزئیات آزمایشات
  4-15- تلفات پست 20 کیلو ولت
  4-15-1- آزمایش معلول :
  4-15-2- آزمایش نمونه :
  4-16- آزمایش پایداری حرارتی (آزمایش نمونه)
  4-17- آزمایشات ولتاژ
  4-17-1- برای واحدهای پست 20 کیلو ولتی
  4-17-3- برای بانکهای پست 20 کیلو ولتی
  4-18- آزمایش یونیزاسیون پست 20 کیلو ولت (آزمایش نمونه)
  4-19- سطوح عایقی و ولتاژهای تست بین ترمینال پست 20 کیلو ولت و زمین.
  5-1- مقدمه
  5-1-1معرفی
  5-2- تعاریف
  5-2-1 ولتاژ نامی
  5-2-2 جریان نامی
  5-2-3 محدوده تنظیم
  5-2-4 سیم پیچ کمکی
  5-2-5 سیم پیچ ثانویه
  5-2-6 ولتاژ نامی
  5-2-7 جریان نامی
  5-3-      محدوده تنظیم
  5-4       افزایش درجه حرارت سیم پیچ
  5-5- سطح عایقی
  5-6- پلاک شناسایی
  5-7-آزمایشها
  5-7-1 آزمایشهای نمونه
  5-7-2 آزمایش های خاص
  5-9       اندازه گیری ولتاژ بی باری
  5-10     آزمایش افزایش درجه حرارت
  5-11     آزمایشهای دی الکتریک
  5-13 برای عایق غیریکنواخت
  5-14-    تلرانسها
  6-1 مقدمه
  6-1-1 معرفی
  6-2- حالات مطالعه شده‌ی ترانسفورماتور و نتایج تشخیصی سیستم
  6-3 ایجاد سیستم
  6-3-1 انتخاب روش‌های گوناگون تفسیر خطای پست
  6-3-2داده‌های تحلیل گاز محلول در روغن(خطای پست  )برای كاربر
  6-3-3تست برای شرایط خطا دار ترانسفورماتور
  6-3-4تشخیص خطاهای ترانسفورماتور
  6-3-5روش نسبیت چهارگانه‌ی راجر

image

حجم: 1.26 MB
رمز: www.power2.ir
تعداد صفحات: 120

نوع فایل:pdf

نوع مطلب : پروژه های کار اموزی، 
برچسب ها : پروژه کارآموزی پست 20 kv،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 23 مرداد 1397 01:07 ق.ظ

You said it adequately!
cialis australia org cialis rezeptfrei sterreich cipla cialis online miglior cialis generico best generic drugs cialis free cialis 5 mg cialis coupon printable buy cialis sample pack cialis en 24 hora cialis y deporte
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:04 ب.ظ

This is nicely expressed. !
cialis generico lilly cialis generika il cialis quanto costa cialis generic tadalafil buy cialis ahumada cialis 30 day trial coupon cialis en mexico precio cialis soft tabs for sale cialis online holland low cost cialis 20mg
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:49 ب.ظ

You have made the point.
cialis patent expiration we recommend cialis info cialis patent expiration cialis savings card cialis efficacit cialis pills in singapore estudios de cialis genricos cialis 5mg cialis lowest price tadalafil 20mg
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 03:37 ق.ظ

Cheers, Lots of material.

generic viagra order how buy viagra viagra online prescription cheap generic viagra online how to safely buy viagra online buy viagra super active online how to get viagra with prescription purchase viagra online uk buy viagra overnight shipping buy canada viagra
یکشنبه 19 فروردین 1397 03:02 ق.ظ

You suggested that very well!
cialis generika usa cialis online cialis tadalafil generic cialis at the pharmacy venta cialis en espaa cialis generico online cialis professional yohimbe bulk cialis click now cialis from canada cialis 5mg
جمعه 3 فروردین 1397 06:18 ق.ظ

Fantastic advice. Thank you.
cialis pills price cialis best estudios de cialis genricos price cialis per pill free cialis cialis australian price warnings for cialis we recommend cialis info ou trouver cialis sur le net buy cialis online cheapest
جمعه 3 آذر 1396 04:44 ب.ظ
دوستان، پاراگراف دلخواه و استدلال های خوب
در این محل اظهار نظر کردم، من در واقع از این کار لذت می برم.
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:51 ب.ظ
I'm really enjoying the design and layout
of your blog. It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to
come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
Fantastic work!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:23 ق.ظ
Keep on writing, great job!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


این وبلاگ توسط یکی از اقا گل های ازادی فلسطین در مقطع تحصیلی دوم برق سال 92-91 نوشته و برای شما دوستان عزیز گذاشته شده است.
(دوم برق هنرستان نمونه دولتی آزادی فلسطین)

مدیر وبلاگ : amir .
نویسندگان
نظرسنجی
سطح مطالب این وبلاگ چه جوری بود؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
تحلیل آمار سایت و وبلاگ